Mimořádné uzavření MŠ

21.07.2020 (13:21)

  Mimořádné uzavření MŠ    V pondělí 27. 7. 2020 bude MŠ uzavřena    z důvodu konání místních hodů.   Provoz MŠ bude znovu obnoven v úterý  28. 7. 2020 v 6. 30 ….

Náš tým

Ředitelka MŠ

Vladislava Časná

 

Učitelky

Zdeňka Bílková

Mgr. Kristýna Hurbanová

Lucie Výmolová

Jana Kosíková

Bc. Ludmila Prokopová

Bc. Daniela Netopilíková

Lenka Jagošová

Asistent pedagoga

Jolana Klepáčková

Eva Polešáková

Školní asistent

Jolana Klepáčková

Vedoucí školní jídelny

Irena Zemánková

Kuchařky

Emilie Čulenová

Marie Jagošová

Zdeňka Skalníková

Marie Kurková

Miroslava Vašíčková

Irena Mackových

 

Účetní

Marie Maráková

Uklízečky

Jolana Hřebačková

Radomíra Zvědělíková

Školník, topič

Jaroslav Skalník

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.