Pohádka v kině

8.11.2018 (19:18)

ZÍTRAv pátek 9. 11. 2018   pojedeme autobusem do Břeclavi do kina Koruna na pohádku   „Loupežník Rumcajs“.   Děti přijdou do MŠ do 7.30 hod..

Mravenečci

 

Ve třídě mravenečků je ve školním roce 2018/19 zapsáno 26 dětí ve věku od 2,5 do 5 let z toho 13 chlapců a 13 děvčat. O děti se starají Mgr. Kristýna Hurbanová a Bc. Daniela Netopilíková.

Ve třídě jsou hrací kouty- s knížkami, kostky a auta, dramatický koutek, kuchyňka, manipulační hry, výtvarný koutek- kde si děti hrají, ale taktéž se učí novým věcem.

Každý den se scházíme v kroužku, kde se pozdravíme, povíme si, co nás čeká a procvičíme mluvidla v rámci logopedické chvilky. Zdravotní cvičení je nedílnou součástí dne.

S těmito mladšími dětmi upevňujeme základy sebeobsluhy a rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti.

Jaro, léto, podzim, zima, se sluníčkem je nám prima

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní, v každé třídě jsou děti ve věku od 2,5 do 7 let. Součástí školy je školní jídelna, v níž se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy v Moravské Nové Vsi. Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 18 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 uklízečky, vedoucí ŠJ, 5 kuchařek a topiče, údržbáře.

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.