Provoz v MŠ v týdnu 11. 2. - 15. 2. 2019

8.02.2019 (12:05)

  V týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 bude   provoz MŠ ve třídách Berušek a Včeliček.   - Děti ze třídy Mravenečků budou chodit do třídy Berušek   - Děti ze třídy Motýlků budou chodit do třídy Včeliček  .

Mravenečci

 

Ve třídě mravenečků je ve školním roce 2018/19 zapsáno 26 dětí ve věku od 2,5 do 5 let z toho 13 chlapců a 13 děvčat. O děti se starají Mgr. Kristýna Hurbanová a Bc. Daniela Netopilíková.

Ve třídě jsou hrací kouty- s knížkami, kostky a auta, dramatický koutek, kuchyňka, manipulační hry, výtvarný koutek- kde si děti hrají, ale taktéž se učí novým věcem.

Každý den se scházíme v kroužku, kde se pozdravíme, povíme si, co nás čeká a procvičíme mluvidla v rámci logopedické chvilky. Zdravotní cvičení je nedílnou součástí dne.

S těmito mladšími dětmi upevňujeme základy sebeobsluhy a rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti.

Jaro, léto, podzim, zima, se sluníčkem je nám prima

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní, v každé třídě jsou děti ve věku od 2,5 do 7 let. Součástí školy je školní jídelna, v níž se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy v Moravské Nové Vsi. Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 18 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 uklízečky, vedoucí ŠJ, 5 kuchařek a topiče, údržbáře.

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.