Adaptační odpoledne pro nově nastupujicí děti na školní rok 2019/2020

25.06.2019 (15:14)

  Mateřská škola Moravská Nová Ves   pořádá v rámci „adaptace“   Den otevřených dveří pro nově přijaté děti do MŠ:     ·         ….

Motýlci

    

Ve třídě Motýlků je ve školním roce 2018/19 zapsáno 27 dětí, z toho 14 chlapců a 13 děvčat ve věku od 4-7 let.

Jelikož je 9 dětí předškolního věku, je obsah naší výchovně-vzdělávací práce stanoven tak, aby pomohl děti připravit na vstup do ZŠ.

Mezi nejoblíbenější aktivity dětí patří cvičení při hudbě, chvilky u klavíru a výtvarné činnosti, kde se děti dokáží nejvíc realizovat a uspokojit své potřeby a zájmy.

S dětmi pracují 2 paní učitelky- Jana Kosíková a Zdeňka Bilková.

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.