Prázdninový provoz v MŠ 2018

27.06.2018 (13:36)

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ       Prázdninový provoz od 2. 7. do 27. 7. 2018 bude ve třídách MRAVENEČKŮ a MOTÝLKŮ.   Do třídy Mravenečků budou chodit děti ze třídy Berušek   Do třídy Motýlků budou ….

Kalendář akcí

MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES

PLÁN AKTIVIT  2017/2018

 

Září

 

·        Třídní schůzky:  12. 9. 2017    

·        Dýňové odpoledne (ve spolupráci s Broučkem)   19. 9. 2017

·        Návštěva vinařství 

 

 

Říjen

 

·         Lanové centrum – předškoláci 3. 10. 2017

·         Drakiáda (ve spolupráci s Broučkem

·         Frujo Tvrdonice

 

 

 

Listopad

 

·        Návštěva knihovny – všechny třídy

·        Den seniorů – Jatelinečka

·        Vánoční dílnička 28. 11. 2017

 

 

Prosinec

 

·        Vánoce ve skanzenu – Strážnice

·        Mikulášská nadílka – 6. 12. 2017

·        Vánoční zpívání před školkou – 12. 12. 2017

·        Vánoční den v MŠ – 14. 12. 2017

 

 

Leden

 

·        Zimní olympiáda

·        Hudební pohádka

 

Únor

 

·        Tatínku, pojď si se mnou hrát – odpoledne s tatínky

·        Fašaňk – průvod masek na úřad městyse a do ZŠ

·        Pohádka pro mladší děti

·        Plavání

 

Březen

 

·        plavání

·        Návštěva knihovny – všechny třídy

·        Divadlo Radost v Brně – předškoláci

·        Vynášení Moreny

 

Duben

 

·        Maminko, tatínku zastav se – tvoření velikonoční výzdoby doma, výstava výrobků v MŠ

·        Den Země – úklid zahrady MŠ s rodiči

·        Dopravní hřiště Hustopeče

·        Slet čarodějnic (dopoledne v MŠ) 

 

Květen

 

·        Návštěva ranče v Moravské Nové Vsi

·        Den Matek

·        Výlet 23 a 24. 5. 2017 Muzeum Kněždub

 

Červen

 

·        Lanové centrum 1. 6. 2017

·        Slavnostní rozloučení předškoláků – „Zahradní slavnost“ 12. 6. 2017

 

           

 

 

 

Jaro, léto, podzim, zima, se sluníčkem je nám prima

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní, v každé třídě jsou děti ve věku od 2,5 do 7 let. Součástí školy je školní jídelna, v níž se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy v Moravské Nové Vsi. Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 18 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 uklízečky, vedoucí ŠJ, 5 kuchařek a topiče, údržbáře.

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.