Provoz v MŠ v týdnu 11. 2. - 15. 2. 2019

8.02.2019 (12:05)

  V týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 bude   provoz MŠ ve třídách Berušek a Včeliček.   - Děti ze třídy Mravenečků budou chodit do třídy Berušek   - Děti ze třídy Motýlků budou chodit do třídy Včeliček  .

Fotogalerie

Archiv starších fotogalerií naleznete na adrese

http://msmoravska.rajce.idnes.cz/

beseda s myslivcem
Návštěva 'MYSLIVCE'
výstava prací v mš
'maminko, tatínku zastav se' vánoční tvoření doma
Modelářská výstava
Prohlídka modelářské výstavy v Moravské Nové Vsi
Divadlo
Maňáskové divadlo v MŠ

ZAHRADNÍ SLAVNOST 12. 6. 2018
Dýňování aneb tvoření s dýní i bez
Dýňování v MŠ 2018
Sonnentor
Sonnentor 'Raráškův bylinkový ráj' Čejkovice

Areál a budova školky

Jaro, léto, podzim, zima, se sluníčkem je nám prima

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní, v každé třídě jsou děti ve věku od 2,5 do 7 let. Součástí školy je školní jídelna, v níž se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy v Moravské Nové Vsi. Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 18 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 uklízečky, vedoucí ŠJ, 5 kuchařek a topiče, údržbáře.

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.