Dýňování 2019

10.09.2019 (15:22)

DÝŇOVÁNÍ Zveme všechny rodiče a děti na tvořivé odpoledne, které se uskuteční v úterý 17. 9. 2019 od 16.00 hod.   na zahradě MŠ S sebou přineste: dýni, pomůcky a materiály na ozdobení ….

Fotogalerie

Archiv starších fotogalerií naleznete na adrese

http://msmoravska.rajce.idnes.cz/


Vánoce

Děti v selském domě - Kněždub

návštěva sv. Mikuláše
beseda s myslivcem
Návštěva 'MYSLIVCE'

Divadlo TETINY
výstava prací v mš
'maminko, tatínku zastav se' vánoční tvoření doma
Modelářská výstava
Prohlídka modelářské výstavy v Moravské Nové Vsi
Divadlo
Maňáskové divadlo v MŠ

ZAHRADNÍ SLAVNOST 12. 6. 2018
Dýňování aneb tvoření s dýní i bez
Dýňování v MŠ 2018

Fašaňkový průvod

Výrobky dětí - dřevo

Velikonoční dílničky

Vánoční zpívání

Sněhové radovánky

Zimní olympiáda 2019

Planetarium

Hudební kolotoč - Jak si Ferda myslel, že se na housle píská

Velikonoční beránek - pečení

Velikonoční tradice - úkázky na dvorku MŠ

Výlet - velikonoční program 'otloukej se píšťaličko...'

Morena
Sonnentor
Sonnentor 'Raráškův bylinkový ráj' Čejkovice

Areál a budova školky

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.