Přednáška pro rodiče 2019

8.11.2019 (14:49)

  V naší mateřské škole bude přednášet   MGR. JIŘÍ HALDA   Přednáška pro rodiče se uskuteční   ve středu 27. listopadu 2019 v 16.00 hod.   ve třídě „Motýlci“. Vezměte si ….

Fotogalerie

Archiv starších fotogalerií naleznete na adrese

http://msmoravska.rajce.idnes.cz/


2019 - Vzdělávací program v ekocentru Trkmanka - JEŽEK

Děti v selském domě - Kněždub

2019 - Podzimní malování na plátno - Mgr. B. Uhrová

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2019/2020
výstava prací v mš
'maminko, tatínku zastav se' vánoční tvoření doma

2019 - Drakiáda

2019-Tvoření dřevěných dekorací - manželé Huťěčkovi

2019-Modelářská výstava

Fašaňkový průvod

Výrobky dětí - dřevo

Velikonoční dílničky

Vánoční zpívání

Sněhové radovánky

Zimní olympiáda 2019

2019-Maňáskové divadlo- MÍČEK FLÍČEK A ZLÝ DRAK

Hudební kolotoč - Jak si Ferda myslel, že se na housle píská

2019 DÝŇOVÁNÍ

Velikonoční beránek - pečení

Velikonoční tradice - úkázky na dvorku MŠ

Výlet - velikonoční program 'otloukej se píšťaličko...'

Morena

Areál a budova školky

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.