Fotografování: hygienicko-epidemiologické opatření

28.05.2020 (13:23)

  FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ   Informace pro rodiče dětí, které od 11. 5. 2020 nenastoupily do MŠ a do termínu focení do školky nenastoupí.   Pokud máte zájem o focení Vašeho dítěte ….

ZAHRADNÍ SLAVNOST

4.06.2019 (16:20)

 

 Zveme všechny rodiče a děti na

 

Zahradní  slavnost

 

v úterý 11. 6. 2019 v 16:00 hod. 

 

na naší školní zahradě.

 

Součástí slavnosti bude

 

„ROZLOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ“

 

 s mateřskou školou.

 

Udělejme si „ZAHRADNÍ SLAVNOST“ příjemnější.

 

Přineste pro mlsné jazýčky něco slaného, sladkého či osvěžujícího, co mají vaše děti rády.

Připravené dobrůtky odevzdejte v den akce u kanceláře školní jídelny, kde se uschovají v chladu do začátku akce.

Ovoce prosíme již nakrájené nebo oloupané např. melouny, banány,… Tácky a talířky si ze spod podepište

 

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.