Fotografování: hygienicko-epidemiologické opatření

28.05.2020 (13:23)

  FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ   Informace pro rodiče dětí, které od 11. 5. 2020 nenastoupily do MŠ a do termínu focení do školky nenastoupí.   Pokud máte zájem o focení Vašeho dítěte ….

třídíme s Hántáláčkem

6.10.2015 (13:01)

Třídíme s Hantáláčkem“

 

Naše mateřská škola se přihlásila i v letošním školním roce do soutěže ve sběru papíru „Třídíme s Hantáláčkem“, kterou vyhlásila společnost Hantály a.s. Finanční částku, kterou dostane školka za odevzdaný papír, použijeme na nákup didaktického materiálu, pomůcek a her pro děti především do environmentální výchovy.

Obracíme se s prosbou na Vás rodiče, aby jste se zapojili do této soutěže a pomohli tím získat pro Vaše děti finance na pomůcky do školky.

Sbíráme:

  1. NOVINY (noviny, časopisy, letáky, brožury)

  2. LEPENKY A SMÍŠENÝ PAPÍR (krabičky, kartony, lepenky)

Vykupovaný papír nesmí obsahovat nežádoucí příměsi (kovy, sklo, plasty, znečištěné papíry od olejů, barev…)

Papír musí být pevně svázán do balíků nebo uložen v krabicích, z důvodů následné manipulace s ním.

Sběr můžete nosit průběžně po celý školní rok a ukládejte ho na vyhrazené místo – pod schodiště směrem ke školní zahradě anebo jej předejte p. Žurkovi.

Děkujeme za Vaši spolupráci

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.