Fotografování: hygienicko-epidemiologické opatření

28.05.2020 (13:23)

  FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ   Informace pro rodiče dětí, které od 11. 5. 2020 nenastoupily do MŠ a do termínu focení do školky nenastoupí.   Pokud máte zájem o focení Vašeho dítěte ….

Sonnentor - Bylinkový ráj + výlov rybníka

13.10.2016 (12:36)

V úterý 18. 10. 2016 pojedou děti ze třídy Mravenečků a Motýlků navštívit Sonnentor - Bylinkový ráj do Čejkovic u Hodonína.

- děti přiveďte do MŠ nejpozději v 7:30 hod. s batůžkem a pláštěnkou.

 

 

Ve středu 19. 10. 2016 se pojedou všechny děti podívat na VÝLOV RYBNÍKA

- děti přiveďte nejpozději do 8:00 hod.

- s sebou: batůžek, pláštěnku a pití s uzávěrem

 

 

V úterý 25. 10. 2016 pojedou děti ze třídy VČELIČEK a BERUŠEK navštívit Sonnentor - Bylinkový ráj do Čejkovic u Hodonína.

- děti  přiveďte do MŠ nejpozději v 7:30 hod. s batůžkem a pláštěnkou

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.