Fotografování: hygienicko-epidemiologické opatření

28.05.2020 (13:23)

  FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ   Informace pro rodiče dětí, které od 11. 5. 2020 nenastoupily do MŠ a do termínu focení do školky nenastoupí.   Pokud máte zájem o focení Vašeho dítěte ….

Sonnentor -Raráškův bylinkový ráj-

4.10.2018 (09:28)

 

 

E  X  K  U  R  Z  E

 

 

 

 

V úterý 9. října pojedou děti ze tříd   Včeliček a Motýlků…

 

V čtvrtek 11. října pojedou děti ze tříd Berušek a Mravenečků …

 

 

 

do Sonnentoru v Čejkovicích, kde se děti zúčastní zajímavého naučně-soutěžního programu

 

„Raráškův bylinkový ráj“.

 

Děti přijdou do MŠ do 7.30 hod. Ve školce se nasvačí, s sebou dostanou malou svačinku.

 

S sebou: batůžek, pití s uzavíratelným víčkem

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.