ÚPLATA za předškolní vzdělávání -školkovné-

2.07.2020 (20:17)

Ú P L A T A za předškolní vzdělávání /školkovné/ za červenec 2020 je  300,- Kč se stejným var. symbolem (dle směrnice č.15-2020).  Platí jen děti přihlášené na prázdninový provoz bez ohledu na ….

Přihláška ke stravování pro školní rok 2020/2021

13.05.2020 (13:02)

 

Rodiče, kteří chtějí v novém školním roce své děti stravovat ve školní

 

jídelně, si mohou přihlášku na školní rok 2020/2021

 

stáhnout, vyplnit a odevzdat vedoucí ŠJ

 

nejpozději do 30.6.2020.

 

Přihláška je uložena níže nebo v sekci „školní jídelna“.

 

Po předběžné telefonické dohodě s vedoucí ŠJ,  

 

je možno výjimečně vyzvednout přihlášku i v kanceláři

 

vedoucí školní jídelny.

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.