Přihláška ke stravování pro školní rok 2020/2021

13.05.2020 (13:02)

  Rodiče, kteří chtějí v novém školním roce své děti stravovat ve školní   jídelně, si mohou přihlášku na školní rok 2020/2021   stáhnout, vyplnit a odevzdat vedoucí ….

Přednáška pro rodiče - Co a jak v předškolní výchově (nejen pro předškoláky)

19.02.2018 (14:42)

 

 

 Mateřská škola Moravská Nová Ves

 

 pořádá v úterý 20. 2. 2018 v 16 hodin

 přednášku pro rodiče na téma:

  

CO A JAK V PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVĚ

 

Kromějiného se dozvíte, jak zásadní význam

 pro děti a jejich zájem s chutí cokoli dělat má předěkolní věk,vliv rodičů a "správný tvar" jejich ambicí.

 

Přednášet bude lektor Mgr. Rostislav Helštýn, pedagog, sportovní trenér

 

Těšíme se na všechny rodiče ve třídě Mravenečků

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.