Fotografování: hygienicko-epidemiologické opatření

28.05.2020 (13:23)

  FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ   Informace pro rodiče dětí, které od 11. 5. 2020 nenastoupily do MŠ a do termínu focení do školky nenastoupí.   Pokud máte zájem o focení Vašeho dítěte ….

Pokyny pro úplatu 2016/2017

6.09.2016 (12:14)

Pokyny pro úplatu za předškolní vzdělávání (školkovné)

v Mateřské škole Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace:

Úplata za předškolní vzdělávání se platí do 15. dne stávajícího měsíce (tj. do 15. září za měsíc září).

Pro školní rok 2016/2017 je stanovena částka 300,- měsíčně - viz. vnitřní směrnice č. 15-2016 "Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole".

Platby můžete zadávat přes účet, tj. bezhotovostně, nebo platit v hotovosti v kanceláři u paní účetní.

Termíny pro platby v hotovosti budou oznámeny na nástěnkách v šatnách /kolem 15. dne v měsíci/.

Hotovostní platby nahlaste prosím předem paní účetní Marákové.

Bezhotovostní platby provádějte příkazem k úhradě z Vašeho účtu do 8. dne v měsíci!!! (příkazy k úhradě zadává každý sám!!! - neprovádí se inkasem jako stravné).

Každé dítě má přidělen svůj variabilní symbol, který se mění každý školní rok.

Pokud si zadáváte trvalý příkaz, dejte si platnost příkazu jen do června 2017 /platba za červen 2017/.

Za provoz o prázdninách se platí alikvotní částka podle stanovené délky provozu v MŠ. Bude oznámeno dva měsíce předem.

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.