ÚPLATA za předškolní vzdělávání -školkovné-

2.07.2020 (20:17)

Ú P L A T A za předškolní vzdělávání /školkovné/ za červenec 2020 je  300,- Kč se stejným var. symbolem (dle směrnice č.15-2020).  Platí jen děti přihlášené na prázdninový provoz bez ohledu na ….

Fotografování: hygienicko-epidemiologické opatření

28.05.2020 (13:23)

 

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ

 

Informace pro rodiče dětí, které od 11. 5. 2020 nenastoupily do MŠ a do termínu focení do školky nenastoupí.

 

Pokud máte zájem o focení Vašeho dítěte v MŠ, přivedete ZDRAVÉ DÍTĚ v předem určený čas k bráně zahrady MŠ,

kde dítě předáte třídním učitelkám.

 

Paní učitelce odevzdáte vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Bez tohoto prohlášení se dítě nemůže fotit. (u dítěte se nesmí projevovat příznaky virového infekčního onemocnění, nesmí mít teplotu, kašel…). Rodiče počkají na děti před MŠ.

 

PROSÍME  VŠECHNY  RODIČE  O  PŘÍSNÉ  DODRŽOVÁNÍ  VŠECH HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝCH  OPATŘENÍ  V AREÁLU  .

 

Děkujeme.

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.