Fotografování: hygienicko-epidemiologické opatření

28.05.2020 (13:23)

  FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ   Informace pro rodiče dětí, které od 11. 5. 2020 nenastoupily do MŠ a do termínu focení do školky nenastoupí.   Pokud máte zájem o focení Vašeho dítěte ….

Dopravní hřiště

14.05.2019 (12:51)

 

 POZOR ZMĚNA!!!

 

D O P R A V N Í    H Ř I Š T Ě

 

    V pátek 17. května 2019  

 

pojedou děti z třídy Motýlků a Včeliček na dopravní hřiště do Hustopečí.

 

Příchod dětí do 7:30 hod. ve sportovním oblečení.

 

Děti se ve školce nasvačí.

 

Dejte dětem do batůžku pití se šroubovacím uzávěrem, pláštěnky.
Každé dítě si přinese podepsanou helmu.

 

POZOR ZMĚNA!!!

 

Kvůli špatnému počasí třída Beuršek a Mravenečků nepojedou.

 

Budou mít náhradní program v jiný termín.

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.