Dýňování 2019

10.09.2019 (15:22)

DÝŇOVÁNÍ Zveme všechny rodiče a děti na tvořivé odpoledne, které se uskuteční v úterý 17. 9. 2019 od 16.00 hod.   na zahradě MŠ S sebou přineste: dýni, pomůcky a materiály na ozdobení ….

Adaptační odpoledne pro nově nastupujicí děti na školní rok 2019/2020

25.06.2019 (15:14)

 

Mateřská škola Moravská Nová Ves

 

pořádá v rámci „adaptace

 

Den otevřených dveří pro nově přijaté děti do MŠ:

 

 

·         úterý 18. 6. 2019

 

·         úterý 25. 6. 2019

 

·         čtvrtek 29. 8. 2019 – děti si přinesou papučky, které si už ve školce nechají

 

 

 

 Vždy přijdou rodiče s dítětem od 16:00 do 17:00

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.